Τι είναι POP
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι POP

Το POP (Post Office Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να ανακτήσει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν κεντρικό υπολογιστή ταχυδρομείου (mail server). Οι περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μερικές φορές αποκαλούμενες e-mail client) χρησιμοποιούν το POP πρωτόκολλο, αν και μερικές χρησιμοποιούν το νεώτερο IMAP (Internet Message Access Protocol).
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece