Τι είναι Banner
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Banner

Ο όρος Banner αναφέρεται σε μια χαρακτηριστικά ορθογώνια ή τετράγωνη διαφήμιση που τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα είτε στο πάνω μέρος, είτε στο κάτω, είτε στις πλευρές του βασικού περιεχομένου της και όταν κάποιος κάνει κλικ σε αυτό μεταφέρεται στην ιστοσελίδα του διαφημιστή με την οποία είναι συνδεδεμένο.

Παλαιότερα, ένα banner περιείχε κείμενο και απλές γραφικές εικόνες. Σήμερα, με την ανάπτυξη του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και των ταχυτήτων πρόσβασης, ένα banner μπορεί να είναι πιο σύνθετο και να περιέχει κείμενο, κινούμενα γραφικά (animation), ήχο ή/και βίντεο. Τα banners χρησιμοποιούνται συνήθως για διαφημίσεις σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό κέρδος για του διαφημιζόμενους.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece