Τι είναι SSL
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι SSL

Το SSL (Secure Sockets Layer) είναι ένα πρωτόκολλο που αναπτύσσεται από το Netscape για τη διαβίβαση ιδιωτικών εγγράφων μέσω του Διαδικτύου. To SSL χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφικό σύστημα που χρησιμοποιεί δύο κλειδιά για να κρυπτογραφήσει τα στοιχεία, ένα δημόσιο κλειδί που είναι γνωστό στo καθένα και ένα ιδιωτικό ή μυστικό κλειδί που είναι γνωστό μόνο στον παραλήπτη του μηνύματος. Γενικότερα, URLs που απαιτούν έναρξη σύνδεσης SSL αρχίζουν με https: αντί του http:.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece