Τι είναι Digital Signature
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Digital Signature

Το Digital Signature είναι ένας ψηφιακός κώδικας που μπορεί να επισυναπτεί σε ένα διαβιβαζόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα, και ο οποίος προσδιορίζει μεμονωμένα τον αποστολέα. Όπως μια γραπτή υπογραφή, ο σκοπός μιας ψηφιακής υπογραφής είναι να εγγυηθεί ότι το άτομο που στέλνει το μήνυμα είναι πραγματικά αυτός που ισχυρίζεται οτι είναι. Οι ψηφιακές υπογραφές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το ηλεκτρονικό εμπόριο και είναι ένα βασικό συστατικό των περισσότερων σχεδίων επικύρωσης. Για να είναι αποτελεσματικές, οι ψηφιακές υπογραφές πρέπει να είναι μοναδικές στο επίπεδο ασφάλειας και αυτό μπορούν να το εγγυηθούν οι διάφορες τεχνικές κρυπτογράφησης που υπάρχουν.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece