Τι είναι Firewall
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Firewall

Το Firewall είναι ένα σύστημα που αποτρέπει την πρόσβαση σε ή από ένα ιδιωτικό δίκτυο για την οποία δεν δόθηκε εξουσιοδότηση. Τα Firewalls μπορούν να εφαρμοστούν και στο υλικό και στο λογισμικό, ή και σε συνδυασμό και των δύο. Χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες του Διαδικτύου από την πρόσβαση σε ιδιωτικά δίκτυα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece