Τι είναι Access Control - Έλεγχος Πρόσβασης
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Access Control - Έλεγχος Πρόσβασης

Ο όρος Access control αναφέρεται στην τεχνική ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό πρόσβασης κάποιου ατόμου ή κάποιας εφαρμογής σε διάφορους πόρους ή δεδομένα.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι περιορισμού πρόσβασης φυσικού και λογικού περιορισμού. Ο φυσικός περιορισμός αφορά την απαγόρευση εισόδου κάποιου ατόμου σε ένα κτίριο ή δωμάτιο. Ο λογικός περιορισμός αφορά την πρόσβαση σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα ή δίκτυο.

Ο έλεγχος πρόσβασης μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια κάρτα, ένα όνομα χρήστη, ένα κωδικό, βιομετρικά στοιχεία όπως δαχτυλικό αποτύπωμα ή και συνδυασμό αυτών μεταξύ τους. Μόλις τα ζητούμενα διαπιστευτήρια εισαχθούν και είναι τα σωστά τότε η πρόσβαση (φυσική ή λογική) θα επιτραπεί στον χρήστη.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece