Τι είναι Access Control
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Access Control

Το Access control είναι η δυνατότητα να προσδιοριστούν οι πόροι ενός υπολογιστικού συστήματος και οι οποίοι βασίζονται στην ταυτότητα ενός χρήστη. Ένα απλό παράδειγμα είναι ο καθορισμός ενός κωδικού πρόσβασης στον υπολογιστή σας, όπου μόνο όταν πληκτρολογείται ο σωστός προσωπικός κωδικός ο υπολογιστής θέτεται σε λειτουργία. Επίσης, διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό λογισμικό σε ένα δίκτυο για να προσαρμόσουν την πρόσβαση σε αυτό σύμφωνα με την ταυτότητα των χρηστών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece