Τι είναι ASCII - American Standard Code For Information Interchange
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ASCII - American Standard Code For Information Interchange

Το ASCII (American Standard Code for Information Interchange) είναι ένα σύστημα κωδικοποίησης πληροφοριών στο οποίο όλες οι τιμές, συμπεριλαμβανομένων γραμμάτων και σημείων στίξης αποδίδονται με επταψήφιες ή οκταψήφιες δυαδικές τιμές.

Το ASCII είναι ένα ευρύτατα χρησιμοποιούμενο σύστημα κωδικοποίησης στον κόσμο. Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου επιτρέπουν στους χρήστες να σώσουν τα έγγραφα με κωδικοποίηση ASCII, γιατί η κωδικοποίηση αυτή είναι παγκόσμια και εξυπηρετεί την μεταφορά αρχείων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece