Τι είναι Back Up
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Back Up

Το Back up είναι η αντιγραφή ενός αρχείου ή αρχείων σε μια διαφορετική θέση έτσι ώστε ένα αντίγραφο να παραμένει ασφαλές, εάν το αρχικό καταστραφεί ή χαθεί. Ένα μόνο αρχείο ή ένας ολόκληρος σκληρός δίσκος μπορούν να αποθηκευτούν ως Back up εάν είναι διαθέσιμα μέσα ικανοποιητικού μεγέθους. Τα Back up προγράμματα συχνά αποθηκεύουν αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή που καταλαμβάνουν λιγότερο όγκο στα αποθηκευτικά μέσα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece