Τι είναι Bandwidth
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Bandwidth

Το Bandwidth (εύρος ζώνης) είναι η χωριτηκότητα που έχει ένα δίκτυο ή μια σύνδεση για τη μεταφορά των δεδομένων. Για την αναλογική μετάδοση, το εύρος ζώνης είναι η διαφορά μεταξύ των ανώτερων και χαμηλότερων συχνοτήτων μετάδοσης σε μια δεδομένη σειρά. Μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hz (χέρτζ). Για την ψηφιακή μετάδοση, το εύρος ζώνης μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps), και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός εύρους ζώνης, τόσο γρηγορότερη είναι η ψηφιακή μετάδοση.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece