Τι είναι CGI
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι CGI

To CGI (Common Gateway Interface) είναι το πρότυπο για τη διαβίβαση των πληροφοριών μεταξύ ενός server και μιας εφαρμογής ως τμήμα του πρωτοκόλλου HTTP του World Wide Web. To CGI είναι ένας σταθερός και σωστός τρόπος να περνιούνται οι πληροφορίες από έναν server σε ένα πρόγραμμα και το αντίστροφο. Η πιό κοινή χρήση του CGI είναι στην γραφή κώδικα (scripting). Ένας κώδικας του CGI είναι ένα πρόγραμμα που γράφεται με μια γλώσσα προγραμματισμού όπως Perl, Java, ή C++. Για παράδειγμα, όποτε οι χρήστες καλούνται να εισαγάγουν πληροφορίες σε έναν ιστοχώρο, ένας κώδικας σε CGI είναι υπό εκτέλεση.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece