Τι είναι E-commerce
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι E-commerce

To E-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο) καλείται η επιχείρηση που διευθύνεται on-line. Ο όρος ισχύει για όλες τις αγορές και συναλλαγές που πραγματοποιούνται on-line. Μπορεί επίσης να αναφερθεί στη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου για επιχειρησιακούς λόγους, όπως η ηλεκτρονική αποστολή newsletters στους πελάτες ή η παροχή ενός ιστοχώρου με πληροφορίες για τους ενδεχόμενους πελάτες που οδηγούν σε τηλεφωνικές πωλήσεις.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece