Τι είναι Favicon
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Favicon

Το Favicon είναι ένα όνομα που δίνεται σε ένα εικονίδιο που χρησιμοποιείται για μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Είναι μια εικόνα 16 X 16 pixel και όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί μια ιστοσελίδας, ο web browser ελέγχει αν υπάρχει το αρχείο favicon.ico. Εάν το αρχείο υπάρχει, το favicon εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της ιστοσελίδας και στην επιλογή Favorites του προγράμματος.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece