Τι είναι Free Software Foundation (FSF)
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Free Software Foundation (FSF)

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1985 από τον Richard Stallman για να υποστηρίξει την ιδέα ότι το λογισμικό πρέπει να διανέμεται ελεύθερα.

Ο οργανισμός αυτός προωθεί την ελεύθερη μελέτη, διανομή, δημιουργία και τροποποίηση του λογισμικού υπολογιστών. Άλλες οργανώσεις όπως η OSI (Open Source Initiative) προτιμούν τον όρο λογισμικού "ανοικτού κώδικα" ενώ το FSF προτιμά τον όρο "ελεύθερο λογισμικό". Ο οργανισμός ανέπτυξε το λειτουργικό σύστημα GNU ως παράδειγμα προώθησης των ιδεών του για το ελεύθερο λογισμικό ενώ έγραψε και τους όρους της γνωστής άδειας χρήσης ελεύθερου λογισμικού GPL (General Public License) που χρησιμοποιείται από πάρα πολλές εφαρμογές λογισμικού ανά τον κόσμο.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece