Τι είναι Free Software Foundation (FSF)
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Free Software Foundation (FSF)

Το FSF (Free Software Foundation/ Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού) υπάρχει για να προωθήσει την ιδέα ότι το λογισμικό πρέπει να διανέμεται ελεύθερα. Οργανώσεις όπως η OSI (Open Source Initiative) προωθούν τον όρο λογισμικό "ανοικτού κώδικα", ενώ το FSF προτιμά τον όρο "ελεύθερο λογισμικό". Το FSF θεωρεί ότι το λογισμικό πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο και να αναδιανέμεται. Ο οργανισμός αυτός υποστηρίζει το ελεύθερο λογισμικό και επίσης βοηθά να χρηματοδοτείται το πρόγραμμα GNU (UGNU's Not Unix).
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece