Τι είναι Mailbox
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Mailbox

Το Mailbox είναι μια περιοχή αποθήκευσης, είτε στη μνήμη είτε στο δίσκο, για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η περιοχή χωρίζεται συνήθως σε φακέλλους για την κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων (φάκελλοι Inbox και Outbox).
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece