Τι είναι Directory
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Directory

Το Directory είναι ένας οργανωμένος κατάλογος αρχείων και υποκαταλόγων. Ο κατάλογος οργανώνει άλλα αρχεία σε μια ιεραρχική δομή, όπου ο κύριος κατάλογος είναι η βάσης της. Ιστοσελίδες που χαρακτηρίζονται Directories, είναι σελίδες που το περιεχόμενο του καταλόγου τους περιέχει ulrs/links και περιγραφές άλλων ιστοχώρων (συνήθως για λόγους διαφήμισης/ενημέρωσης).
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece