Τι είναι Open Source
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Open Source

Το Open Source (πηγαίος κώδικας) είναι κώδικας που είναι ελεύθερα διαθέσιμος στους προγραμματιστές για χρήση στην ανάπτυξη νέου λογισμικού. Ο κώδικας είναι συνήθως υπό τη μορφή προτύπων. Μπορεί επίσης να αναφέρεται και σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα ή σε ένα λειτουργικό σύστημα, όπως το Linux. Οι διαχειριστές μπορούν να διορθώσουν τυχόν προβλήματα, να προσθέσουν τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, να το προσαρμόσουν για τις νέες χρήσεις ή τα λειτουργικά συστήματα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece