Λέξεις που αρχίζουν από: A
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: A

  Anonymous FTP
O Anonymous FTP είναι εξυπηρετητής, ο οποίος μέσω της υπηρεσίας ftp δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να έχει πρόσβαση και δυνατότητα ...
  Antivirus
Το Antivirus είναι ένα πρόγραμμα που ψάχνει έναν σκληρό δίσκο για ιούς και τουςσ αφαιρεί από όπου και αν βρίσκονται. Τα περισσότερα Ant...
  Authentication
Το Authentication (αυθεντικοποίηση) είναι η διαδικασία ταυτοποίησης ενός χρήστη και συνήθως γίνεται με έλεγχο του ονόματος χρήστη (user...
  Anti-spam
Το Anti-spam αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό ή διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστεί η διάδοση του spam ή για...
  Autoresponder
Το autoresponder είναι μια εφαρμογή η οποία απαντά με αυτόματο τρόπο σε emails που καταφθάνουν σε αυτή. Οι autoresponders συνήθως χρησι...
  Access Control
Το Access control είναι η δυνατότητα να προσδιοριστούν οι πόροι ενός υπολογιστικού συστήματος και οι οποίοι βασίζονται στην ταυτότητα ε...
  ASCII
Το ASCII (American Standard Code for Information Interchange) είναι ένα σύστημα κωδικοποίησης πληροφοριών στο οποίο όλες οι τιμές, συμπ...
  Anchor
To Anchor είναι ένα Hypertext Markup Language (HTML) σύμβολο ή κώδικας που χρησιμοποιείται για να καθιερώσει έναν υπερσύνδεσμο σε μια ά...
  Attachment
Tα attachments είναι αρχεία που επισυνάπτονται στην αλληλογραφία που ανταλλάσουν οι χρήστες του διαδικτύου. Τα αρχεία αυτά συνήθως είνα...
  Applet
To Applet είναι μικρό πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού που εκτελείται μόνο για ένα συγκεκριμένο έργο/εργασία και δημιουργήθ...
  Apache
Ο Apache HTTP Server, συχνά αποκαλούμενος Apache, είναι ένα λογισμικό web server με ευρεία χρήση στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε...
  ASP
Οι ASP (Active Server Pages) είναι μια γλώσσα για προγραμματισμό στο Διαδίκτυο, χρήσιμη για δυναμικές ιστοσελίδες, οι οποίες μπορούν να...
  Access Provider
Με τον όρο Access Provider περιγράφουμε έναν πάροχο διαδικτύου (Internet service provider - ISP), έναν φορέα δηλαδή ο οποίος παρέχει υπ...
  AUP
Το AUP (Acceptable Use Policy) επίσης γνωστό ως TOS (όροι χρήσης) είναι η πολιτική χρήσης που δίνει ένας παροχέας για μια υπηρεσία και ...
  Audit Trail
Το Audit Trail είναι ένα τεκμηριωμένο αρχείο που καταγράφει τους επισκέπτες ενός υπολογιστικού συστήματος και τις λειτουργίες που έχει ...
  Alt Text
Ο όρος Alt text αναφέρεται στο κείμενο που εμφανίζεται επί της οθόνης όταν τοποθετείται ο δείκτης του ποντικιού σε μια εικόνα ή διαφήμι...
  ADN
Το ADN (Advanced Digital Network) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια μισθωμένη ιδιωτική ψηφιακή γραμμή για μεταφ...
  ADSL
Το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι μια ψηφιακή γραμμή συνδρομητών (DSL) πάνω στην οποία τα δεδομένα εισέρχονται (downst...
  Ack
Το Ack είναι ένας ειδικός τύπος μηνύματος που στέλνεται μεταξύ των υπολογιστών σε ένα δίκτυο. Όταν ένας υπολογιστής λάβει τα δεδομένα σ...
  Active Desktop
Active Desktop είναι ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των Microsoft Windows που αλλάζει την επιφάνεια εργασίας ενός υπολογιστή σ...
  ActiveX
Το ActiveX είναι ένα πρόγραμμα της Microsoft που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει ορισμένες τεχνολογίες πώς να συμπεριλάβoυν τις COM...
  Add-on
Add-on είναι ένα μικρό πρόγραμμα που γράφεται για να επεκτείνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός μεγαλύτερου προγράμματος. Επίσης αναφ...
  AGP
Το AGP (Accelerated Graphics Port) είναι μια θύρα γραφικών που επιτρέπει τη γρήγορη επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή των γραφικών και του...
  ALGOL
Η ALGOL (ALGOrithmic Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '50 και του '60 για ε...
  Alias
Alias είναι ένα εναλλακτικό όνομα που ορίζεται σε έναν υπολογιστή, ένα αρχείο, μια διεύθυνση, ή μια ομάδα σχετικά με ένα δίκτυο. Τα ψευ...
  Algorithm
Algorithm είναι ένα σύνολο οδηγιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθεί ένας στόχος. Ο αλγόριθμος είναι ο όρος που χρησιμοπο...
  ALU (arithmetic Logic Unit)
ALU είναι η αριθμητική και λογική μονάδα, μέρος της κεντρικής μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) που εκτελεί τις βασικές αριθμητικές και λογικές...
  ASIC
Το ASIC (application-specific integrated circuit) είναι επεξεργαστής υπολογιστών που εκτελεί έναν συγκεκριμένο στόχο αντί της εκτέλεσης...
  Aspect Ratio
Aspect ratio είναι η αναλογία του πλάτους και ύψους μιας περιοχής οθόνης υπολογιστών ή εικόνας. Αυτή η αναλογία συνήθως χρησιμοποιείται...
  Asynchronous
Asynchronous είναι μια σειρά γεγονότων ή διαδικασιών που δεν είναι συνεχή ή δεν πραγματοποιούνται με μια ιδιαίτερη σειρά ή ταυτόχρονα. ...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece