Λέξεις που αρχίζουν από: B
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: B

  Browser
O Browser (φυλλομετρητής) είναι ένα πρόγραμμα που εμφανίζει τις ιστοσελίδες στην οθόνη του υπολογιστή και επιτρέπει την μετάβαση μέσω ...
  Banner
Το Banner είναι μια χαρακτηριστικά ορθογώνια διαφήμιση που τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα είτε πάνω , είτε κάτω, είτε στις πλευρές του ...
  Back Up
Το Back up είναι η αντιγραφή ενός αρχείου ή αρχείων σε μια διαφορετική θέση έτσι ώστε ένα αντίγραφο να παραμένει ασφαλές, εάν το αρχικό...
  Bandwidth
Το Bandwidth (εύρος ζώνης) είναι η χωριτηκότητα που έχει ένα δίκτυο ή μια σύνδεση για τη μεταφορά των δεδομένων. Για την αναλογική μετά...
  Bug
Το Bug είναι ένα λάθος/σφάλμα που πέρασε απαρατήρητο σε μια εφαρμογή ή ένα μέρος του υλικού και που προκαλεί μια δυσλειτουργία ή ένα αν...
  Bps
Το Bps (Bits-Per-Second) είναι μια μονάδα μέτρησης για το πόσο γρήγορα τα δεδομένα κινούνται από ένα μέρος σε ένα άλλο....
  Bookmark
Το Bookmark (Σελιδοδείκτης) είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που σχεδόν όλοι οι web browsers υποστηρίζουν, το οποίο επιτρέπει να αποθη...
  B2B
Το B2B (business-to-business) είναι επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επιχείρηση Διαδικτύου που πωλεί online προϊόντα ή υπηρεσ...
  B2C
Το B2C (business-to-consumer) είναι οι επιχείρησεις ηλεκτρονικού εμπορίου που πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές...
  Backbone
Το Backbone είναι ένα μέρος ενός δικτύου που μεταφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης δεδομένων. Τα Backbones συνδέουν μικρότερα δίκ...
  Blog
Το Blog (ή αλλιώς Web log) είναι μια μη εμπορική, συχνά προσωπική σελίδα που ενημερώνει πολύ συχνά το περιεχόμενό της και εστιάζεται σε...
  Broadband
Το Broadband είναι ένα δίκτυο στο οποίο τα δεδομένα κινούνται με υψηλές ταχύτητες. Σ'αυτή την επικοινωνία το καλώδιο ή η γραμμή μπορεί ...
  Bit
Το Bit είναι η συντομογραφία των λέξεων binary και digit και είναι η μικρότερη μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών. Ένα bit είναι ένα και μό...
  Balloon Help
Το Balloon help είναι ένα γραφικό φυσαλίδας σε μορφή cartoon ή εργαλείο σημειώσεων που εμφανίζεται σε ένα γραφικό σύστημα ηλεκτρονικών ...
  Bang Path
Το Bang path είναι ένας κατάλογος δρομολόγησης που εμφανίζεται στην κεφαλίδα ενός μηνύματος που στέλνεται μέσω Διαδικτύου και που δείχν...
  Batch File
Το Batch file είναι το αρχείο που τρέχει μια ομάδα (batch) εντολών. Το συνηθέστερα χρησιμοποιημένο batch αρχείο είναι το DOS start-up α...
  Baud
Το Baud στην εφαρμοσμένη μηχανική, είναι μια μονάδα μέτρησης της ταχύτητας του σήματος που ισούται με έναν παλμό ανά δευτερόλεπτο και μ...
  BBS
Το BBS (bulletin board system) είναι ένα κέντρο για την ηλεκτρονική αποθήκευση των μηνυμάτων, που προσεγγίζεται συνήθως μέσω τηλεφωνικο...
  Beta Version
Η Beta version ενός λογισμικού ή ενός προγράμματος εφαρμογής είναι όχι η τελική αλλά μια δοκιμαστική έκδοση που διανέμεται συνήθως σε έ...
  Boot Disk
Boot disk είναι μια δισκέτα ή ένα CD-ROM που περιέχει τα απαραίτητα αρχεία για να "φορτώσει" ένας υπολογιστή χωρίς να υπάρξει πρόσβαση ...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece