Λέξεις που αρχίζουν από: D
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: D

  Domain Name
To Domain Name είναι η διέυθυνση που δίνουμε στον web browser για να μεταβούμε σε κάποια ιστοσελίδα. Επειδή η IP διεύθυνση είναι δύσκολ...
  Dns Parking
Το Dns Parking για τις web hosting επιχειρίσεις, είναι μια υπηρεσία που ο web host θα προσφέρει στους πελάτες του έτσι ώστε αυτοί να εξ...
  DNS
Το DNS είναι η συντομία για το Domain Name System (ή Services, ή Server). Μια υπηρεσία Διαδικτύου που μεταφράζει τα domain names σε διε...
  Digital Signature
Το Digital Signature είναι ένας ψηφιακός κώδικας που μπορεί να επισυναπτεί σε ένα διαβιβαζόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα, και ο οποίος προσδι...
  Βάση δεδομένων (DB)
H Database (βάση δεδομένων) είναι μια συλλογή σχετικών πληροφοριών σε μια εύκολα προσβάσιμη διάταξη όπως ένας πίνακας, μια φόρμα, ή μι...
  Directory
Το Directory είναι ένας οργανωμένος κατάλογος αρχείων και υποκαταλόγων. Ο κατάλογος οργανώνει άλλα αρχεία σε μια ιεραρχική δομή, όπου ο...
  Download
Το Download είναι η διαδικασία απόκτησης (μέσω μεταφοράς) δεδομένων από κάποιον άλλον υπολογιστή ή μέσω μιας σύνδεσης ή ενός modem. To ...
  Dial Up
Η Dial Up πρόσβαση είναι ένας τρόπος που ένας υπολογιστής συνδέεται με το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα modem και την τηλεφωνική γραμμή...
  Data Transfer
To Data Transfer είναι το όριο κίνησης πληροφοριών σε ένα ιστοχώρο. Συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε αρχείο HTML, γραφικών, audio ή video ...
  Disk Storage Space
Το Disk Storage Space (σε περιβάλλον φιλοξενίας ιστοσελίδων) είναι ο χώρος/μέγεθος αποθήκευσης του λογαριασμού σας στο σκληρό δίσκο ενό...
  Domain Name Registration
Η Domain Name Registration είναι η διαδικασία κατοχύρωσης μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας (π.χ. www.yourdomain.gr) μέσω μιας εξουσιοδοτημέν...
  Domain Transfer
Το Domain Transfer είναι η διαδικασία που ένα όνομα χώρου (ιστοσελίδα) μεταφέρεται από μια διεύθυνση Διαδικτύου σε άλλη. Η νέα διεύθυνσ...
  Data Type
Το Data Type είναι το είδος των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμογή ή που αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο. Μερικά παραδείγμ...
  Decryption
Decryption είναι η διαδικασία κατα την οποία, με ένα μυστικό password ή λέξη κλειδί, τα κρυπτογραφημένα στοιχεία αποκρυπτογραφούνται κα...
  DHCP
Το DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι μια μέθοδο που αυτόματα προσδιορίζει IP διευθύνσεις σε όλους τους Internet-συνδεμέν...
  Data Dictionary
Data Dictionary είναι το αρχείο που κρατά δεδομένα για τα δεδομένα, για παράδειγμα λίστες αρχείων, αριθμό εγγραφών σε κάθε αρχεί και τύ...
  Debugging
Debugging είναι η διαδικασία εύρεσης και απομάκρυνσης λογικών και συντακτικών λαθών (ή αλλιώς bugs), από ένα πρόγραμμα ή ένα σύστημα υπ...
  Decoder
Ο Decoder (αποκωδικοποιητής) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που χρησιμοποιείται για να επιλέξει ένα από τα διαφορετικά πιθανά μονοπάτια ...
  Default
Default (προεπιλογή) είναι μια εργοστασιακή ρύθμιση για επιλογές διαμορφώσεων που θέτει ο χρήστης. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζο...
  Demo
Demo είναι ή έκδοση ενός λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάσουν τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός συγκεκριμένου προ...
  Dialog Box
Dialog box σε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI), είναι ένα επί της οθόνης παράθυρο κειμένου που παρέχει στους χρήστες τις απαραίτητες...
  Distance Learning
Το Distance learning είναι μια μέθοδο εκμάθησης που πραγματοποιείται όταν ο σπουδαστής-μαθητής και ο δάσκαλος-εκπαιδευτής δεν βρίσκοντα...
  Downtime
Downtime είναι το χρονικό διάτημα κατά το οποίο ένας υπολογιστής δεν λειτουργεί λόγω προβλήματος στο υλικό ή το λογισμικό του....
  Domain Nameserver
Domain nameserver στο διαδίκτυο είναι ένας τύπος κεντρικού υπολογιστή που αναλύει ένα αλφαριθμητικό όνομα χώρου (domain) στην αριθμητικ...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece