Λέξεις που αρχίζουν από: F
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: F

  FTP Protocol
Το FTP Protocol είναι το πρωτόκολλο που ακολουθεί ο μηχανισμός ανταλλαγής αρχείων από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον μέσω του Παγκόσμιου...
  Firewall
Το Firewall είναι ένα σύστημα που αποτρέπει την πρόσβαση σε ή από ένα ιδιωτικό δίκτυο για την οποία δεν δόθηκε εξουσιοδότηση. Τα Firewa...
  FAQ
Το FAQ είναι ένα online έγγραφο που θέτει μια σειρά κοινών ερωταπαντήσεων σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα FAQs δημιουργήθηκαν στις ομάδες ...
  Favicon
Το Favicon είναι ένα όνομα που δίνεται σε ένα εικονίδιο που χρησιμοποιείται για μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Είναι μια εικόνα 16 X 16 p...
  Forum
Το Forum (φόρουμ) είναι μια υπηρεσία όπου σε μια περιοχή ενός ηλεκτρονικού online πίνακα οι χρήστες με ένα κοινό ενδιαφέρον μπορούν να ...
  Free Software Foundation (FSF)
Το FSF (Free Software Foundation/ Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού) υπάρχει για να προωθήσει την ιδέα ότι το λογισμικό πρέπει να διανέμεται ...
  Front Page Extensions
Τα Front Page Extensions είναι ένα σύνολο προγραμμάτων σε έναν web server που αφήνουν τους χρήστες του FrontPage να διαχειριστούν, συντ...
  Forwarding
Το Forwarding είναι η διαδικασία προώθησης ενός μηνύματος προς έναν ή πολλούς παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ηλεκτρονικό μήνυ...
  Freeware
Freeware είναι το λογισμικό εκείνο που είναι διαθέσιμο στους χρήστες χωρίς κανένα κόστος. Το δωρεάν λογισμικό διανέμεται συχνά μέσω Δια...
  Favorites
Favorites είναι ο όρος που αναφέρεται στα URLs (Web διευθύνσεις) που οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν στο browser πρόγραμμα τους, αφή...
  Finger
Finger είναι το όνομα ενός μέρους του Unix λογισμικού που επιτρέπει να ελέγξουμε πληροφορίες χρηστών που συνδέονται με έναν συγκεκριμέν...
  FDDI
FDDI (fiber distributed data interface) είναι μια σειρά από πρωτόκολλα δικτύων, που αναπτύσσεται από το αμερικανικό εθνικό ίδρυμα προτύ...
  Feedback
Feedback είναι η ροή των αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας προς την εισαγωγή δεδομένων. Είναι η αρχή που χρησιμοποιείται στα αυτόνομα συστ...
  File Extension
File extension είναι οι τρείς τελευταίοι χαρακτήρες ενός ονόματος αρχείου, οι οποίοι και δείχνουν τον τύπο των δεδομένων που το αρχείο ...
  File Format
File format είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα σε ένα αρχείο. Μερικές μορφοποιήσεις όμως χρησιμοποιούνται κα...
  Fourth-generation Language
Fourth-generation language είναι ένας τύπος γλώσσας προγραμματισμού που σχεδιάστηκε για γρήγορο προγραμματισμό εφαρμογών αλλά συχνά χωρ...
  Font
Font είναι το πλήρες σύνολο χαρακτήρων της ίδιας εμφάνισης, μεγέθους και μορφοποίησης (bold, italic, υπογραμμισμένα κλπ)....
  Fragmentation
Fragmentation είναι ο χωρισμός των αρχείων σε πολλά μικρότερα τμήματα που αποθηκεύονται σε διαφορετικά μέρη ενός δίσκου. Το λειτουργικό...
  Function
Function (συνάρτηση) είναι ένα μικρό μέρος ενός προγράμματος που παρέχει μια συγκεκριμένη χρησιμότητα, για παράδειγμα την τετραγωνική ρ...
 


Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece