Λέξεις που αρχίζουν από: G
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: G

  Guestbook
Το Guestbook είναι μια φόρμα μιας ιστοσελίδας, χρήσιμη για στους επισκέπτες για να γράψουν ένα μήνυμα χαιρετισμού ή να σχολιάσουν την σ...
  Gigabit
Το Gigabit είναι μονάδα μέτρησης όγκου δεδομένων και ισούται με ένα δισεκατομύριο bits ή με 1.024 megabits....
  Gigabyte
Το Gigabyte (GB) είναι μονάδα μέτρησης όγκου δεδομένων και ισούται με περίπου ένα δισεκατομμύριο Bytes ή με 1024ΜΒ....
  GUI
To GUI (Graphical User Interface) είναι ένα πρόγραμμα διεπαφής που ενσωματώνει τις γραφικές ικανότητες του υπολογιστή σε εφαρμογές, οι ...
  Gopher
Το Gopher είναι ένα βασισμένο σε κείμενο browsing σύστημα πληροφοριών που χρησιμοποιεί μια καθοδηγούμενη από μενού διεπαφή για να τραβή...
  Gateway
Gateway είναι μια συσκευή σύνδεσης δικτύων internet που μετατρέπει Και δίνει τις πληροφορίες από ένα πρωτόκολλο σε άλλο. Δηλαδή, οι Gat...
  GNU
GNU είναι λογισμικό βασισμένο σε Unix που διανέμεται δωρεάν από το ίδρυμα Free Software Foundation. Το λογισμικό περιλαμβάνει λειτουργι...
 


Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece