Λέξεις που αρχίζουν από: H
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: H

  Hit
Το Hit είναι κάθε μεμονωμένο αίτημα για πρόσβαση που γίνεται σε έναν server του Παγκόσμιου δικτύου και το οποίο καταχωρείτε στα σχετικά...
  Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Το HTTP είναι ένα σύνολο προτύπων που επιτρέπει τους χρήστες του Διαδικτύου να ανταλλάσουν πληροφορίες που βρίσκονται σε ιστοσελίδες. Χ...
  HTML
Η HTML είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργεί σελίδες για χρήση στο διαδίκτυο που περιέχουν συνδέσεις, ...
  Hypertext
Το Hypertext (υπερκείμενο) είναι οποιοδήποτε κείμενο περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν κάπου αλλού. Οι ιστοσελίδες γενικότερα ε...
  Host
Ο Host είναι ένας dedicated υπολογιστής δικτύου που παρέχει ορισμένου είδους υπηρεσίες. Συνήθως ο όρος αυτός αναφέρεται σε έναν υπολογι...
  Hyperlink
Το Hyperlink (υπερσύνδεσμος) είναι ένα μέρος ιστοσελίδας που συνδέεται με μια άλλη ιστοσελίδα. Επιλέγοντας έναν υπερσύνδεσμο ο χρήστης ...
  Home Page
Το Home Page έχει δυο σημασίες. 1) Είναι η ιστοσελίδα που εμφανίζεται κέθε φορά που ο browser σας ανοίγει. 2) Η πιό κοινή έννοια αναφέρ...
  Hub
Το Hub είναι μια συσκευή που συνδέει δύο ή περισσότερες συσκευές δικτύων, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή, είναι ένα σημ...
  Hypermedia
Hypermedia είναι η σύνδεση του βίντεο, ήχου, γραφικής παράστασης, animation, και άλλων στοιχείων που διαμορφώνουν μια μη σειριακή ένωση...
  Helper Application
Helper application στα Web browser προγράμματα, είναι μια εξωτερική εφαρμογή που προσθέτει τη δυνατότητα να εμφανιστούν ορισμένοι τύποι...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece