Λέξεις που αρχίζουν από: I
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: I

  IP Address
Η IP address είναι η μοναδική διεύθυνση με την οποία κάθε υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο ώστε να αναγνωρίζεται από τους ά...
  IMAP
Το IMAP (Internet Message Access Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που εξυπηρετεί την ανάκτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι...
  IP Blocking
Το IP blocking είναι μια μορφή ασφάλειας που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Παγκόσμιο ιστό ή σε οποιουσδήποτε web servers...
  IIS
Το IIS (Internet Information Server) είναι ένας τύπος λογισμικού για web servers, το οποίο και συνοδεύει τους Microsoft's NT Servers. Ε...
  IEEE
Η IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) είναι η οργάνωση που εξασφαλίζει ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές που παράγονται...
  InterNIC
Το InterNIC είναι ο οργανισμός που διαχειρίζεται τις καταχωρήσεις ονομάτων χώρου (http://www.internic.net/)....
  Internet
Το Internet (Διαδίκυο) είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών και των υπηρεσιών που...
  Intranet
Το Intranet (Ενδοδίκτυο) είναι ένα ιδιωτικό δίκτυο που περιορίζεται μέσα σε μια εταιρεία ή μια επιχείρηση. Ο κύριος σκοπός ενός ενδοδικ...
  IRC
Το IRC (Internet Relay Chat) είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να μιλάει ο ένας στον άλλον σε πραγματικό χρό...
  IDS
Το IDS (Intrusion Detection System) είναι ένα σύστημα που ψάχνει και ελέγχει ένα δίκτυο ή ένα σύστημα για ύποπτες δραστηριότητες και λα...
  ISDN
Το ISDN αποτελείται από ένα σύνολο προτύπων που επιτρέπουν σε ένα απλό καλώδιο ή ένα καλώδιο οπτικής ίνας να μεταφέρει ήχο, υπηρεσίες ψ...
  Intellectual Property Rights
Intellectual property rights είναι τα δικαιωματα του ελέγχου της αντιγραφής, της διανομής, και της πώλησης της πνευματικής ιδιοκτησίας ...
  Interactive
Interactive (διαδραστικός) είναι η περιγραφή ενός συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα αποκριθεί άμεσα στα δεδομένα ή στις εντολές...
  Image Processing
Image processing είναι η τεχνική ψηφιακής επεξεργασίας και αφαίρεσης λαθών των εικόνων, φωτογραφιών και video. Η επεξεργασία εικόνας πε...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece