Λέξεις που αρχίζουν από: M
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: M

  Mailing Lists
Τα Mailing Lists είναι μια υπηρεσία που βασίζεται στην ανταλλαγη μηνυματων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρόκειται για μια ομαδικ...
  Mailbox
Το Mailbox είναι μια περιοχή αποθήκευσης, είτε στη μνήμη είτε στο δίσκο, για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η περιοχή χωρί...
  Meta Tag
To Meta Tag είναι κώδικας σε HTML (Hypertext Markup Language) που χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των σελίδων. Η tag (ετικέτα) ...
  Mozilla
Το Mozilla είναι ένας web browser ανοικτού κώδικα βασισμένος στον παλαιότερο κώδικα των Netscape web browsers. Στο πρόγραμμα ανάπτυξης ...
  MySQL
H MySQL είναι ένα περιβάλλον διαχείρησης (manager) σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Εκεί μπορείτε να προσθέσετε, να ανακτήσετε και να διαχει...
  MX Record - Mail Exchange
Το MX Record - Mail Exchange είναι μέρος του αρχείου ζώνης ενός domain και χρησιμοποιείται για να υποδείξει ποιος server αλληλογραφίας ...
  Mail Server
Ο Mail Server είναι ένας υπολογιστής που κρατά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους χρήστες ενός δικτύου. Επίσης αναφέρεται κ...
  M-commerce
Το M-commerce συντομογραφία των λέξεων mobile και commerce, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις αγορές και τις πω...
  Malware
Το Malware είναι συντομογραφία των λέξεων malicious και software. Είναι το λογισμικό που έχει σκόπιμα κακόβουλο σκοπό, όπως να σβήσει ...
  Memory Card Reader
Memory card reader είναι μαι USB συσκευή που διαβάζει και μεταφέρει τα δεδομένα από μια flash κάρτα μνήμης σε ένα PC ή ένα notebook. Οι...
  Moderator
Moderator είναι πρόσωπο ή ομάδα χειριστών που ελέγχουν υποβολές δημοσιευμάτων από μέλη-ομάδες των newsgroups, forums και mailing lists ...
  Multisession
Multisession είναι ένας τρόπος για εγγραφή δίσκων CD-ROM που προσθέτει τα στοιχεία προς εγγραφή στα επιμέρους κομμάτια του δίσκου αντί ...
  Multiuser System
Multiuser system είναι το λειτουργικό σύστημα που επιτρέπει σε διάφορους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε κεντρικά αποθηκευμένα δεδομένα κα...
  Multimedia
Multimedia (πολυμέσα) είναι μια μέθοδο παρουσίασης πληροφοριών σε συνδυασμό ακουστικών και τηλεοπτικών στοιχείων όπως κείμενο, ήχο και ...
  Multitasking
Multitasking είναι η διαδικασία όπου ένας υπολογιστής εκτελεί πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, με...
 


Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece