Λέξεις που αρχίζουν από: N
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: N

  Newsletters
Τα Newsletters είναι η συντόμευση του newspaper και του informational letter. Γενικότερα το όνομα αυτό χρησιμοποιείται για να περιγράψε...
  Nslookup
Το Nslookup είναι το όνομα ενός Linux, Unix, ή Windows συμβατού προγράμματος που μας επιτρέπει να εισάγουμε ένα όνομα host για να ανακα...
  Network
Το Network (δίκτυο) είναι μια ομάδα ηλεκτρονικών συσκευών που συνδέονται μεταξύ τους και που είναι σε θέση να επικοινωνήσουν η μια με τ...
  Not Found 404
Το Not found 404 είναι το μήνυμα "The Requested URL was not found on this server" που εμφανίζεται στον web browser σας όταν πληκτρολογε...
  Netiquette
Το Netiquette είναι η συντομογραφία των λέξεων Internet και etiquette. Αυτός ο όρος αναφέρεται στους άγραφους κανόνες του Διαδικτύου. Ε...
  Node
Node είναι οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους υπολογιστές σε μια ομάδα διασυνδεμένων υπολογιστών. Συνήθως, ένας ...
  NIC
NIC γενικά είναι ένα οποιοδήποτε γραφείο που χειρίζεται πληροφορίες για ένα δίκτυο. Ένα από τα πιο γνωστά γραφεία στο διαδίκτυο είναι τ...
  Napster
Napster είναι ένα σύστημα διαμοιραζόμενων αρχείων που λειτουργεί μέσω του Διαδικτύου. Αν και το Napster θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γ...
  Newbie
Newbie είναι ένας όρος που δίνεται σε έναν νέο χρήστη ενός συστήματος ή μιας υπηρεσίας....
  Nickname
Nickname είναι η εναλλακτική ταυτότητα ενός χρήστη, που χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες σε chat, forums και άλλες διαδραστικές ε...
  Null Character
Null character είναι ο χαρακτήρας ASCII με την αξία "0" (μηδέν). O χαρακτήρας null χρησιμοποιείται από μερικές γλώσσες προγραμματισμού,...
  NOS
NOS (Network Operating System) είναι το λογισμικό που επιτρέπει να λειτουργήσει το τοπικό δίκτυο LAN ή οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Ο κύριο...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece