Λέξεις που αρχίζουν από: O
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: O

  Open Source
Το Open Source (πηγαίος κώδικας) είναι κώδικας που είναι ελεύθερα διαθέσιμος στους προγραμματιστές για χρήση στην ανάπτυξη νέου λογισμι...
  Online
Online σημαίνει "σε σύνδεση" και γενικότερα χρησιμοποιείται για οτιδήποτε έχει να κάνει με το Internet. Επίσης χρησιμοποιείται για την ...
  Offline
Είναι η κατάσταση ενός υπολογιστή όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο....
  OSI (Open Systems Interconnection)
Το OSI είναι πρότυπο δικτύων και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα πρωτόκολλα διαφορετικών επιπέδων μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τ...
  Optimization
Το Optimization (βελτιστοποίηση) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες που ακολουθούνται έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση μ...
  Operating System
Το Operating System (λειτουργικό σύστημα) είναι το λογισμικό που ελέγχει την κατανομή και τη χρήση του υλικού ενός συστήματος όπως τη μ...
  Object-oriented Programming
Object-oriented programming είναι ο προγραμματισμός υπολογιστών βασισμένος σε αντικείμενα, στον οποίο κάθε αντικείμενο έχει τον δικό το...
  Optical Character Recognition
Optical character recognition είναι η τεχνική με την οποία εισάγεται κείμενο σε έναν υπολογιστή με τη βοήθεια ενός αναγνώστη εγγράφων. ...
  Open System
Open system (ανοικτό σύστημα) στις επικοινωνίες, είναι ένα δίκτυο με σκοπό να ενσωματώσει συσκευές από οποιοδήποτε κατασκευαστή, εφ' όσ...
  Output Device
Output device είναι οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή η οποία λαμβάνει και εμφανίζει τα αποτελέσματα μιας επεξεργασίας που πραγματοποιεί...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece