Λέξεις που αρχίζουν από: P
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: P

  Popups
Τα Popups είναι παράθυρα του web browser που εμφανίζονται στην όθονη χωρίς να το έχει ζητήσει ο χρήστης....
  POP
Το POP (Post Office Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να ανακτήσει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν κεν...
  Popup Blocker
To Popup Blocker αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή εφαρμογή που θέτει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε Popup παράθυρο διαφήμισης του W...
  Pagerank
Το PageRank είναι το λογισμικό που κάνει τη μηχανή αναζήτησης της Google να τρέχει. Το PageRank χρησιμοποιεί ένα σύστημα "ψήφων" για να...
  Password
To Password είναι ένα σύνολο μυστικών χαρακτήρων ή λέξεων που απαιτείται να δοθούν για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε έναν υπολογιστή...
  Ping
Το Ping είναι η μέθοδος που ελέγχει τη σωστή λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP/IP. Ελέγχει την αποστολή ενός πακέτου δεδομένων και τη χρον...
  PHP
Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για web servers, χρήσιμη για δυναμικές ιστοσελίδες, οι οποίες μπορούν να διασυνδέσουν με μια βάσ...
  Portal
Το Portal είναι μια ιστοσελίδα που χρησιμεύει ως πύλη σε άλλους προορισμούς ή δραστηριότητες στο Διαδίκτυο. Ο σκοπός του είναι να καθοδ...
  Parking (Domain Name)
Το Parking είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος επιλέγει ένα όνομα χώρου, και με την καταχώρηση του ονόματος το "σταθμεύει" σε κάπ...
  POP Account
Το POP Account είναι ένας λογαριασμός μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου οι χρήστες έχουν την επιλογή να ανακτήσουν το ηλεκτρονικ...
  PC (personal Computer)
Το PC είναι ένας υπολογιστής που σχεδιάστηκε για την χρήση από έναν μόνο χρήστη, με όλα όσα θα χρειαστεί ο χρήστης για τους βασικούς το...
  Packet Switching
Packet Switching είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τα δεδομένα στο διαδίκτυο. Χωρίσει τα δεδομένα μιας μετάδοσης σε ...
  PDF
Το PDF (Portable Document Format) είναι ένας τύπος αρχείων που επιτρέπει την εκτύπωση και την προβολή των εγγράφων με όλες τις μορφοποι...
  PNG
Το PNG (Portable Network Graphics) είναι μια μορφοποίηση γραφικών που σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για τη χρήση στο World Wide Web. Το PNG ...
  Posting
Posting είναι η διαδικασία διαβίβασης ενός μηνύματος ή η δημοσίευση ενός άρθρου στο διαδίκτυο....
  Proxy Server
Proxy Server είναι ένας κεντρικός υπολογιστής που ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του Διαδικτύου και των χρηστών σε ένα ιδιωτικό δίκτυο. Ο pr...
  PSTN
PSTN (Public Switched Telephone Network) είναι το διεθνές τηλεφωνικό σύστημα βασισμένο σε αναλογικά καλώδια χαλκού και που χρησιμοποιεί...
  P3P
P3P (Platform for Privacy Preferences)είναι μια προδιαγραφή που αφήνει τους χρήστες να ελέγξουν τις ιδιωτικές πληροφορίες τους αυτόματα...
  Page-description Language
Page-description language είναι μια γλώσσα ελέγχου που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το περιεχόμενο και το σχεδιάγραμμα μιας πλήρου...
  Patch
Patch είναι ένα κομμάτι συμπληρωματικού κώδικα που τροποποιεί ή αναπροσαρμόζει ένα πρόγραμμα. Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη προγραμμάτω...
  Payment Service Provider
Payment service provider είναι η επιχείρηση που επιτρέπει σε έναν ιστοχώρο ηλεκτρονικού εμπορίου να δεχτεί τις πληρωμές on-line από πισ...
  PC Card
PC Card είναι μια συσκευή στο μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας που συνδέεται σε ένα PC και αφήνει το χρήστη να προσθέσει πρόσθετες περιφε...
  Perl
Perl (Practical Extraction and Report Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε το 1987 από τον αμερικ...
  Pixel
Pixel είναι το μικρότερο μέρος (μια κουκκίδα) μιας εικόνας που ένας εκτυπωτής ή μια οθόνη υπολογιστών μπορεί να ελέγξει. Μια εικόνα σε ...
  Platform
Platform είναι ένα σύνολο προτύπων που θέτουν τις παραμέτρους για αυτά που ένα σύστημα μπορεί και δεν μπορεί να κάνει. Περιλαμβάνει τα ...
  Portability
Portability (μεταφερσιμότητα) είναι χαρακτηριστικό ορισμένων προγραμμάτων που επιτρέπει σε αυτά να εκτελούνται σε διαφορετικούς τύπους ...
  POSIX
Το POSIX (Portable Operating System Interface for Unix) δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει συμβατότητα στις εφαρμογές μεταξύ των διαφορετ...
  Postmaster
Postmaster είναι ο διαχειριστής του συστήματος, υπεύθυνος για έναν κεντρικό υπολογιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο όρος χρησιμοποιείτα...
  Process Control
Process control είναι ο αυτοματοποιημένος έλεγχος μιας διαδικασίας. Ο υπολογιστής λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες ανατροφοδότησης απ...
  Public Key
Public key στην κρυπτογράφηση, είναι ένα σύνολο από bits που έχει να κάνει μόνο με έναν χρήστη και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ...
  Protected Mode
Protected mode είναι ένας τρόπος λειτουργίας των μικροεπεξεργαστών της Intel (80286 και πάνω), ο οποίος επιτρέπει το multitasking και π...
  Proportional Font
Proportional font είναι η μορφοποίηση στην οποία τα μεμονωμένα γράμματα της αλφαβήτου καταλαμβάνουν διαφορετικά ποσά αποθηκευτηκού χώρο...
  Prompt
Prompt είναι το σύμβολο που εμφανίζεται σε μια οθόνη και που δείχνει ότι ο υπολογιστής είναι σε αναμονή για εισαγωγή δεδομένων. Το σύμβ...
 


Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece