Λέξεις που αρχίζουν από: Q
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: Q

  Quad-speed Drive
Quad-speed drive είναι η CD-ROM συσκευή που μεταφέρει δεδομένα με 600 kilobytes ανά δευτερόλεπτο - τέσσερις φορές γρηγορότερα από τις π...
  Query
Query είναι το ερώτημα που υποβάλλεται σε μια βάση δεδομένων. Τα ερωτήματα διαμορφώνουν τον όγκο των προγραμματισμένων διαδικασιών και ...
  Queue
Queue (ουρά,σειρά αναμονής) είναι ο όρος που αναφέρεται σε διαδικασίες, όπως η εκτύπωση, οι οποίες βρίσκονται στην προσωρινή μνήμη του ...
  Quoting
Quoting είναι μια κοινή πρακτική στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Κατά την απάντηση σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου, ή κατά την π...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece