Λέξεις που αρχίζουν από: R
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: R

  Redirect
Το Redirect είναι μια επίλογη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόμοια με αυτή του forward με την εξαίρεση ότι το σώμα του κειμένου δεν π...
  Router
Το Router (δρομολογητής) είναι η συσκευή που διασυνδέει δύο ή και περισσότερα δίκτυα ή τμήματα δικτύων. Λαμβάνει τις μεταδόσεις (πληροφ...
  Reseller
Οι Resellers είναι συνήθως μικρές εταιρείες που προσπαθούν να αναπτύξουν το πελατολόγιο τους. Δεν τους ανήκουν τα μηχανήματα/servers αλ...
  Registrant
O Registrant είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα καταχωρήσει και θα χρησιμοποιήσει ένα όνομα χώρου (domain name)....
  Registrar
Ο Registrar είναι η εταιρεία που μεσολαβεί για την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου μεταξύ Μητρώου και ιδιοκτήτη του ονόματος. Κάποια Μητ...
  Registry
Το Registry είναι μια οργάνωση αρμόδια για την κατοχύρωση των ονομάτων χώρου στο Internet. Επιπλέον, διαχειρίζεται όλες τις σχετικές δι...
  Remote Access
Το Remote Access είναι η πρόσβαση που έχετε σε έναν υπολογιστή ή σύστημα όταν αυτό δεν είναι ορατό στο γύρω περιβάλλον σας (βρίσκεται σ...
  Reciprocal Link
Το Reciprocal Link είναι ένας σύνδεσμος ή υπερ-σύνδεσμος μιας ιστοσελίδας που εσείς τοποθετείτε στην σελίδα σας ως ένδειξη φιλικής διάθ...
  Registered User
Registered user είναι ένας εγγεγραμμένος χρήστης σε μια online επιχείρηση ή υπηρεσία, που αγόρασε ένα πακέτο λογισμικού ή ένα προϊόν κα...
  RDF
Το RDF (Resource Definition Framework) είναι ένα σύνολο κανόνων (γλώσσα) για τη δημιουργία περιγραφών πληροφοριών, ειδικά για πληροφορί...
  RSS
Το RSS (Really Simple Syndication) είναι ένα ευρύτερα χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο για την συγκρότηση και τη διανομή περιεχομένου, που ...
  Range Check
Range check είναι ο έλεγχος ορίων διακύμανσης που ισχύει για αριθμητικά δεδομένα και εξασφαλίζει ότι η τιμή ενός στοιχείου εμπίπτει εντ...
  Read-only
Read-only είναι ο όρος που αναφέρεται συνήθως σε δεδομένα που δεν μπορούν να αλλάξουν φυσικά, δηλαδή αναφέρεται σε αποθηκευμένα στοιχεί...
  Real-time System
Real-time system (συστήματα πραγματικού χρόνου) χαρακτιρίζεται το πρόγραμμα που αποκρίνεται στα γεγονότα στον κόσμο όπως συμβαίνουν. Γι...
  Recursion
Recursion στους υπολογιστές και στα μαθηματικά είναι μια τεχνική κατα την οποία μια διαδικασία ή μια συνάρτηση καλείται να χρησιμοποιηθ...
  Refresh
Refresh (ανανέωση) είναι ο όρος που συνήθως είναι συνδεμένος με την οθόνη φορητών και μη ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναφέρεται στην α...
  Relational Database
Relational database είναι μια (σχεσιακή) βάση δεδομένων που μπορεί να μοιράσει τις πληροφορίες σε πολλαπλούς πίνακες ή αρχεία. Αυτοί οι...
  Reload
Reload είναι η εντολή που ζητά από έναν browser να ανοίξει ξανά την τρέχουσα σελίδα-URL. Η επαναμεταφόρτωση μπορεί να εμφανίσει πλήρως ...
  Remote Terminal
Remote terminal είναι το τερματικό που επικοινωνεί με έναν υπολογιστή μέσω ενός modem και μιας τηλεφωνικής γραμμής (μπορεί και είναι δη...
  Resolution
Resolution χαρακτηριστικά είναι ο όρος που αναφέρεται στον αριθμό των ευδιάκριτων pixels σε κάθε διάσταση μιας εικόνας που μπορεί να εμ...
  Response Time
Response time είναι ο χρόνος καθυστέρησης μεταξύ της εισόδου μιας εντολής και εμφάνισης του αποτελέσματος της....
 


Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece