Λέξεις που αρχίζουν από: S
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: S

  Server
Ο Server (εξυπηρετητής) είναι ένας υπολογιστής που έχει τον κεντρικό έλεγχο ενός δικτύου, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες στους χρήστες το...
  Search Engines
Οι Search Engines (Μηχανές Αναζήτησης) είναι λογισμικό που συγκεντρώνει πληροφορίες και περιεχόμενο από όλους σχεδόν τους web servers (...
  Security Policy
Το Security Policy (πολιτική ασφάλειας) είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τους κανόνες, τους νόμους και τις πρακτικές για την πρόσβαση σ...
  Subdomain
To Subdomain είναι μια περιοχή που είναι μέρος ενός μεγαλύτερου domain name στην dns ιεραρχία. H Dns ιεραρχία αποτελείται από τo root-...
  SMTP
Το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των server. Τα...
  Shopping Cart
Μια Shopping Cart είναι ένα λογισμικό που ενεργεί ως ένας κατάλογος παραγγελιών on-line καταστήματος. Χαρακτηριστικά, μια shopping cart...
  Secure Server
Ο Secure Server είναι ένας εξυπηρετητής που υποστηρίζει οποιοδήποτε από τα σημαντικότερα πρωτόκολλα ασφάλειας, όπως το SSL, το οποίο κρ...
  SSL
Το SSL (Secure Sockets Layer) είναι ένα πρωτόκολλο που αναπτύσσεται από το Netscape για τη διαβίβαση ιδιωτικών εγγράφων μέσω του Διαδικ...
  Spam
Spam είναι η μαζική (αυθαίρετη) αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πολλοί παραλήπτες, συνήθως χωρίς να το επιθυμούν). Χρησιμ...
  Shareware
Το Shareware είναι λογισμικό που μπορεί να δοκιμαστεί για την λειτουργία του, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να αγοραστεί. Είναι Copyrighte...
  Setup Fee
Το Setup Fee είναι η αμοιβή ενός host για την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων μιας νέας συνδρομής φιλοξενίας. Δηλαδή ο πάροχος της συνδρο...
  SQL
Η SQL (Structured Query Language) είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα προγραμματισμού για την αποστολή ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων. Χρησι...
  SSI
To SSI (Server Side Includes) είναι εντολές που μπορούν να περιληφθούν σε ιστοσελίδες που επεξεργάζονται από τον web server όταν ένας χ...
  Spyware
Το Spyware είναι μια κατηγορία λογισμικού που ακολουθεί τη συμπεριφορά και τις κινήσεις ενός χρήστη (χωρίς ο ίδιος ο χρήστης να γνωρίζε...
  Streaming
Το Streaming είναι η μεταφορά δεδομένων μέσω ενός δικτύου, εφαρμογών video και audio. Καθώς το περιεχόμενο αυτών των εφαρμογών μεταφέρε...
  Spoofing
Spoofing (παραπλάνηση) είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί κάποιος για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα δίκτυο ή υπηρεσία δικτύου χωρίς να είνα...
  SEO
Το SEO (Search Engine Optimization) είναι η πρακτική σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας έτσι ώστε αυτή να ταξινομείται όσο πιο υψηλά γίνεται σ...
  Sysop
Sysop (System Operator) είναι ο αρμόδιος για τις φυσικές διαδικασίες ενός υπολογιστικού συστήματος ή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών. ...
  Sampling
Sampling είναι η μέτρηση ενός αναλογικού σήματος (όπως ηχητικό ή τηλεοπτικό σήμα) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το αποτέλεσμα της μέτρησ...
  SCSI
SCSI (Small Computer System Interface) είναι μια διεπαφή που επιτρέπει έναν υπολογιστή να επικοινωνεί με τα διάφορα κομμάτια του υλικού...
  SDK
Το SDK (Software Development Kit) είναι μια ακολουθία προγραμμάτων που παρέχεται στους προγραμματιστές για να τους βοηθήσει να αναπτύξο...
  Sector
Sector (τομέας) είναι το μέρος μιας μαγνητικής δομής που δημιουργήθηκε σε μια επιφάνεια δίσκου κατά τη διαδικασία μορφοποίησης του έτσι...
  Secure HTTP
Secure HTTP είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνιών που παρέχει τα βασικά για τις ιδιωτικές ή κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μεταξύ ενός web b...
  Shell Script
Το Shell script επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν εντολές δημιουργουργόντας ένα αρχείο το οποίο περιέχει την ακολουθία των εντολ...
  Shockwave
Shockwave είναι η εφαρμογή που επιτρέπει σε πολυμέσα και διαδραστικά χαρακτηριστικά, όπως ταινίες, ήχους, και animations, να ενσωματώνο...
 


Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece