Λέξεις που αρχίζουν από: W
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: W

  Web Analytics
Το Web Analytics είναι λογισμικό που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να μετρήσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες όπως πόσοι χρήστες επισκ...
  Web Mail
Το Web Mail είναι μια διεπαφή που χρησιμοποιείται για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του μέσω ενός web brows...
  Web Hosting
Το Web Hosting είναι ο χώρος που παρέχεται (φιλοξενεία) σε έναν πελατη για την τοποθέτηση ιστοσελίδων σε έναν εμπορικό ή συχνά χρησιμοπ...
  Whois
Το Whois είναι μια εφαρμογή που μπορεί να βρεί πληροφορίες για μια IP διεύθυνση ή ένα όνομα χώρου (όπως www.mydomain.com). Το Whois μπο...
  Webmaster
Ο Webmaster είναι ο αρμόδιος για τη συντήρηση ενός συγκεκριμένου ιστοχώρου....
  Web Developer
Ο Web Developer είναι το άτομο που από τεχνικής απόψεως φτιάχνει αρχιτεκτονικά τους ιστοχώρους και που παρέχει τον προγραμματισμό για ο...
  WAP
WAP είναι το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε για να διευκολύνεται η ασύρματη πρόσβαση πληροφοριών μέσω της χρήσης φορητών συσκευών όπως τα κ...
  Web Browser
Web Browser (ξεφυλλιστής) είναι το λογισμικό που δίνει την πρόσβαση και τη πλοήγηση στο World Wide Web. Χρησιμοποιώντας μια γραφική διε...
  Web Site
Το Web Site είναι μια τοποθεσία που ελέγχεται και ανανεώνεται από κάποιον διαχειριστή και παρέχει πληροφορίες όπως κείμενο, γραφικές πα...
  WML
Η WML (Wireless Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, ειδικό υποσύνολο XML (Extensible Markup Language), που αναπτύχθηκε α...
  WAIS
WAIS (Wide Area Information Servers) είναι ένα εργαλείο αναζήτησης και ανάκτησης που αναζητά ανάμεσα σε αρκετές βάσεις δεδομένων και εν...
  WAN
WAN (Wide Area Network) είναι ένα οποιοδήποτε δίκτυο υπολογιστών που καλύπτει μια περιοχή μεγαλύτερη από αυτή ενός κτηρίου ή ενός συνόλ...
  Wi-Fi
Wi-Fi (Wireless Fidelity) είναι ένας δημοφιλής όρος για μια μορφή ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, κυρίως Wi-Fi είναι το "Wireless Ethern...
 


Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece