Λέξεις που αρχίζουν από: X
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: X

  XML
Η XML (eXtensible Markup Language), είναι ένας νέος προσδιορισμός για μια γλώσσα που σχεδιάστηκε ειδικά για την διαχείριση των web αρχε...
  XHTML
Η XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στις ίδιες θέσεις που...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece