Λέξεις που αρχίζουν από: X
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: X

  XML - EXtensible Markup Language
Η XML (eXtensible Markup Language) είναι μια γλώσσα σήμανσης, παρόμοια με την HTML, και η οποία παρέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκ...
  XHTML - EXtensible HyperText Markup Language
Η XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι ακριβώς ίδια με την HTML αλλά είναι περισ...

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece