Υποστήριξη
Account & Billing

Έχω κάνει μια συναλλαγή για την αγορά υπηρεσίας. Θα λάβω κάποιο αποδεικτικό για τη συναλλαγή μου?

Φυσικά. Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται ανάμεσα στην IP.GR και τους πελάτες μας, εκδίδεται το σχετικό παραστατικό. Το παραστατικό θα αποσταλεί εντός 48 ωρών, στη διεύθυνση email του λογαριασμού πελάτη που έχετε δημιουργήσει στην εταιρία. Το παραστατικό, απόδειξη ή τιμολόγιο, είναι σε μορφή PDF και φέρει σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. Απλά το εκτυπώνετε και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece