Υποστήριξη
Domains

Γιατί το IDN checker λέει ότι το διεθνοποιημένο .eu domain μου είναι πολύ μικρό αν και αποτελείται από δύο χαρακτήρες;

Αυτό συμβαίνει διότι μερικοί συνδυασμοί δύο χαρακτήρων μπορούν να αντιστοιχούν σε ένα (1) και μόνο χαρακτήρα Unicode.

Εάν οι δύο χαρακτήρες που χρησιμοποιήσατε βρίσκονται σε αυτή τη κατηγορία, το σύστημα του .eu τα αναγνωρίζει σαν να είναι ένας χαρακτήρας. Η χρήση ενός ονόματος ενός και μόνο χαρακτήρα δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τους τεχνικούς περιορισμούς του .eu.

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece