Υποστήριξη
Domains

Για ποιο λόγο μπορεί να απορριφθεί μια αίτηση καταχώρησης domain;

Η απόρριψη αίτησης domain name ισχύει μόνο για το μητρώο ονομάτων .gr. Ένα domain .gr, μπορεί να απορριφθεί μόνο σε περίπτωση ανάλογης απόφασης από την ΕΕΤΤ και ισχύει πλέον μόνο για τα domain name δευτέρου επιπέδου, πχ.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνεται ο πελάτης με email από το μητρώο ονομάτων.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece