Υποστήριξη
Domains

Ποιος μπορεί να καταχωρήσει ένα όνομα τομέα .eu;

Οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμός με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην ΕΕ πληροί τα κριτήρια καταχώρησης ενός ονόματος τομέα .eu. Τα εν λόγω κριτήρια καταλληλότητας ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού ΕΚ 733/2002 του μητρώου Eurid.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece