Υποστήριξη
Domains

Πως διαχειρίζεται το Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS) τα .eu domain names που περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες;

Το Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS) αναγνωρίζει τους βασικούς χαρακτήρες μόνο, όπως την απλή λατινική αλφάβητο.

Για να αναγνωριστούν από το DNS, τα .eu domains με ειδικούς χαρακτήρες θα πρέπει να μετατραπούν σε σειρές από βασικούς χαρακτήρες ASCII. Αυτές οι σειρές ονομάζονται ACE strings. Το ACE αντιστοιχεί στο, ASCII Compatible Encoding .

Για τη μετατροπή των διεθνοποιημένων .eu ονομάτων σε ACE strings, χρειάζονται δύο βήματα, γνωστά ως nameprep και Punycode.

Πρώτο βήμα

Η διαδικασία nameprep, περιλαμβάνει την αντικατάσταση των λεγόμενων ομαλοποιημένων μη-ASCII χαρακτήρων με τα αντίστοιχα ASCII τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος το Γερμανικό ß, για παράδειγμα, μετατρέπεται σε ss.

Δεύτερο βήμα

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Punycode, το γνωστό ομαλοποιημένο .eu domain μετατρέπεται σε ACE string.
Τα ACE strings ξεκινάνε πάντα με τους ίδιους τέσσερις χαρακτήρες (xn--) για να δείξει ότι το όνομα τομέα είναι ένα διεθνοποιημένο .eu domain name.
Αυτοί οι τέσσερις χαρακτήρες συνοδεύονται από όποιους βασικούς ASCII χαρακτήρες, οι οποίοι δε χρειάζονται να μετατραπούν και οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο αρχικό domain.
Άλλοι χαρακτήρες, στο τέλος της σειράς, δείχνουν ποιοι από τους χαρακτήρες στο αρχικό .eu domain είναι μη-ASCII χαρακτήρες και ποιά η θέση τους στο όνομα.
Για παράδειγμα, το ACE string του bücher.eu είναι xn--bcher-kva.eu.

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece