Υποστήριξη
Domains

Πως μπορώ να πάρω πληροφορίες για ένα domain που είναι ήδη καταχωρημένο;

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για κάθε εκχωρημένο Όνομα Χώρου, μέσω του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για τα .gr domain (https://grweb.ics.forth.gr/public/whois.jsp?lang=el), του μητρώου Eurid για τα .eu domain (www.eurid.eu/en/content/whois-result), και του Internic για τα υπόλοιπα. (www.internic.net/whois.html).
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece