Υποστήριξη
Domains

Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα Όνομα Χώρου;

Ένα domain name αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) έως εξήντα (60) χαρακτήρες, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης (.gr, .com, .net κτλ). Για τα domain names με ελληνικούς χαρακτήρες, ο περιορισμός των εξήντα (60) χαρακτήρων αφορά το μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (punycode).

Σε ένα domain name μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε Ελληνικούς είτε Αγγλικούς χαρακτήρες ενώ από σύμβολα χρησιμοποιείται μόνο η μεσαία παύλα «-». Δεν μπορεί να υπάρξει συνδυασμός Αγγλικών και Ελληνικών χαρακτήρων στο ίδιο domain ενώ οποιοδήποτε άλλο σύμβολο ($,%,& κτλ) ή το κενό αποκλείονται. Δεν εκχωρούνται domain names που έχουν λιγότερους από 3 και περισσότερους από 60 χαρακτήρες.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece