Υποστήριξη
Domains

Θα μπορώ να χρησιμοποιώ το Γερμανικό ß;

Όχι. Έαν θέλετε να καταχωρήσετε ένα όνομα τομέα που περιέχει το ß, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σετ χαρακτήρων ss, διότι έτσι λειτουργεί το Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS).

To DNS αναγνωρίζει μόνο τους βασικούς χαρακτήρες ASCII. Ως αποτέλεσμα, κάθε .eu domain που περιέχει ειδικούς χαρακτήρες μετατρέπεται αυτόματα σε μια μορφή που ονομάζεται ACE string την οποία ο DNS μπορεί να χρησιμοποιήσει. Δυστυχώς, το γερμανικό ß αντικαθίσταται από το ισοδύναμο, δύο-χαρακτήρων ss ως μέρος της μετατροπής.

Όσον αφορά το DNS, τα ονόματα τομέα που χρησιμοποιούν το ß γίνονται όμοια με αυτά που χρησιμοποιούν το ss στην ίδια θέση. Για παράδειγμα, μετά τη μετατροπή του hauptstraße.eu σε ASCII χαρακτήρες, γίνεται ισοδύναμο με το hauptstrasse.eu.

Όμως κάθε όνομα πρέπει να είναι μοναδικό για να λειτουργήσει το DNS. Για αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται η χρήση του ß σε ένα .eu domain name.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece