Υποστήριξη
Domains

Μου έχει εκχωρηθεί το όνομα χώρου ματίνα.gr (και μαζί με αυτό η άτονη μορφή ματινα.gr). Ποια άλλη μορφή του ιδίου ονόματος χώρου δεσμεύεται για εμένα;

Δεσμεύονται αυτόματα για τον ιδιοκτήτη ενός ονόματος χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες και ενεργοποιούνται μετά από δήλωση που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ μέσω της IP, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Εθνικής Επιτροπής:

σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δηλώνει ο καταχωρούμενος στην δήλωση του, π.χ. μάτινα.gr και ματινά.gr
β. Ομόγραφα ονόματα χώρου, δηλαδή ονόματα χώρου που ταυτίζονται οπτικά με το εκχωρηθέν όνομα χώρου στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους, π.χ. ΜΑΤΙΝΑ.gr (με ελληνικούς χαρακτήρες) και ΜΑΤΙΝΑ.gr (με λατινικούς χαρακτήρες).

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece