Υποστήριξη
Domains

Μπορεί ένα .eu domain να περιέχει κενά ή ειδικούς χαρακτήρες;

Οι μόνοι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες σε ένα όνομα τομέα .eu είναι:

Οι αλφαβητικοί χαρακτήρες από το a έως το z
Οι αριθμοί 0 έως το 9
Η παύλα (-)
Ορισμένοι χαρακτήρες Unicode.

Πατήστε εδώ για τη πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων χαρακτήρων.
Πατήστε εδώ για τους άλλους κανόνες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν κατοχυρώνεται ένα όνομα τομέα .eu.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece