Υποστήριξη
Domains

Τι είναι ο καταχωρητής (registrar);

Καταχωρητές ονομάτων χώρου (domain name registrars) είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα μητρώα ονομάτων (ΕΕΤΤ, Eurid, ICANN), προς τα οποία είναι δυνατό να γίνονται αιτήσεις καταχώρησης ονομάτων από τους ενδιαφερόμενους.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece