Υποστήριξη
Domains

Αλλάξτε τις εγγραφές DNS του domain σας
Διαχείριση αρχείου ζώνης - DNS Records

Η υπηρεσία DNS Control σας παρέχει πλήρη πρόσβαση στο αρχείο ζώνης του domain σας ώστε να μπορέσετε να το τροποποιήσετε και να το παραμετροποιήσετε με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία:
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας. Εάν δεν έχετε κάνει σύνδεση, επιλέξτε Είσοδος.
 2. Ακολουθείστε τη διαδρομή:

  Πίνακας ελέγχου > Domains > Τα domain μου

 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία για το domain που θέλετε να ενεργοποιήσετε το DNS Control.
 4. Στη σελίδα επεξεργασίας του domain, επιλέξτε DNS Control, επιλέξτε πρότυπο και πατήστε Ενεργοποίηση.
Σημείωση: Κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, οι name servers του domain σας θα αλλάξουν αυτόματα στους προκαθορισμένους από την IP.GR name servers.

Templates

Υπάρχουν έτοιμα templates (υποδείγματα) με αρχεία ζώνης προ-ρυθμισμένα ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριμένες υπηρεσίες (gmail, blogger, wix κτλ) καθώς και ένα default template που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν υπόδειγμα για πολλαπλή χρήση.

Στα περισσότερα προκαθορισμένα templates δεν χρειάζεται καμία αλλαγή από την πλευρά του πελάτη εκτός από την προσθήκη της διεύθυνσης IP. H IP του υποδείγματος θα πρέπει να αντικατασταθεί από την καινούργια ip που έχει υποδείξει ο εκάστοτε πάροχος.

Παράδειγμα

Παρακάτω ακολουθεί ένα υπόδειγμα αρχείου ζώνης (default dns zone template) και μια σύντομη επεξήγηση των εγγραφών του:

$TTL 14400
@    IN   SOA   ns1.server40.net.   root.webtool.gr. (
                        2010083001
                        7200
                        3600
                        1209600
                        86400 )

webtool.gr.   14400  IN   NS   ns1.server40.net.
webtool.gr.   14400  IN   NS   ns2.server40.net.

mail  14400  IN   A    136.243.234.196
webtool.gr.   14400  IN   A    136.243.234.196
www   14400  IN   A    136.243.234.196

webtool.gr.   14400  IN   MX   10 mail

webtool.gr. IN TXT "v=spf1 a mx ip4:136.243.234.196 +all"
 

$TTL 14400

Το TTL (Time -To – Live) είναι ο χρόνος ζωής των εγγραφών που δεν έχουν δική τους TTL εγγραφή. Αν δημιουργήσετε κάποια εγγραφή ΜΧ, Α και δεν δώσετε τιμή στο όρισμα TTL τότε το TTL της εγραφής θα είναι 14400.


@ IN SOA ns1.server40.net. root.webtool.gr.

Η SOA (Start Of Authority) καθορίζει γενικές παραμέτρους για το domain. Σε ένα αρχείο ζώνης επιτρέπεται μόνο μία SOA.


2010083001 

Το serial number του αρχείου ζώνης αποτελείται από 2 τμήματα.

Το serial number του αρχείου ζώνης αποτελείται από 2 τμήματα. Το πρώτο είναι η ημερομηνία που είναι της μορφής (YYYYMMDD) και το δεύτερο είναι ο αριθμός των αλλαγών που έχουν γίνει στο αρχείο ζώνης την ίδια μέρα.

Σημείωση: Κάθε φορά που πραγματοποιείτε κάποια αλλαγή στο αρχείο ζώνης θα πρέπει να ενημερώνετε και το πρώτο τμήμα του serial με την τρέχουσα ημερομηνία. Αν το serial number είναι το 2010083003, αυτό σημαίνει ότι η τελευταία αλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 30/08/2010 και είναι η τρίτη αλλαγή που έχει γίνει στο αρχείο ζώνης την ίδια μέρα. Αν η τρέχουσα ημερομηνία είναι 29/06/2011 και εσείς αλλάξετε κάτι στο αρχείο ζώνης τότε αλλάζετε και το serial number σε 2011062901

7200 - Ανανέωση
3600 - Retry
1209600 - Λήξη
86400 - Ελάχιστο TTL

webtool.gr. 14400 IN NS ns1.server40.net.

Ο ns1.server40.net είναι ο name server για το webtool.gr


webtool.gr. 14400 IN NS ns2.server40.net.

Ο ns2.server40.net είναι o backup name server για το webtool.gr


mail 14400 IN A 136.243.234.196

Είναι μια εγγραφή Α που δείχνει ότι το mail.webtool.gr δείχνει στην διεύθυνση 136.243.234.196.


webtool.gr. 14400 IN A 136.243.234.196

Είναι μια εγγραφή Α που δείχνει ότι το domain webtool.gr δείχνει στην διεύθυνση 136.243.234.196.


www 14400 IN A 136.243.234.196

Είναι μια εγγραφή Α που δείχνει ότι το www.webtool.gr δείχνει στην διεύθυνση 136.243.234.196.


webtool.gr. 14400 IN MX 10 mail 

Είναι μια εγγραφή MX που δείχνει ότι το mail.webtool.gr είναι ο mail server του webtool.gr.


webtool.gr. IN TXT "v=spf1 a mx ip4: 136.243.234.196 +all"

Είναι μια εγγραφή SPF που δείχνει ότι το webtool.gr στέλνει email από την συγκριμένη διεύθυνση και από όλες τις άλλες.

Περισσότερες πληροφορίες για DNS Control και τις εγγραφές μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα που υπάρχει στη Γνωσιακή μας Βάση.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης