Υποστήριξη
Domains

Πόσα domains μπορώ να κατοχυρώσω?

Όσα θέλετε. Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός στο πλήθος των ονομάτων που μπορεί να έχει κάποιος στην κατοχή του.

Η κατοχή πολλών domains από ένα πρόσωπο είναι κάτι συνηθισμένο και δεν επηρεάζει σε κάτι τα ίδια τα domains ή τις όποιες διαδικασίες. Εκεί ίσως που πρέπει να δοθεί προσοχή είναι στη χρήση των domains, όταν κάποιος επιλέγει να καταχωρήσει πολλά domains για το ίδιο θεματικό αντικείμενο.


Σημασία στη χρήση των domains!

Όταν έχουμε πολλά domains για το ίδιο αντικείμενο και τα χρησιμοποιούμε πραγματικά, υπάρχουν τα ακόλουθα σενάρια χρήσης:

  1. Σερβίρουμε διαφορετικό περιεχόμενο σε κάθε domain.

    Μπορούμε να υποδιαιρούμε θεματικά το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε όταν είναι αρκετά ευρύ ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να υπερφορτώσουμε με νοήματα έναν διαδικτυακό τόπο. Είναι σημαντικό για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να ξέρουν για ποιο λόγο σας επισκέπτονται και σε αντικείμενα με πολύ μεγάλο εύρος υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχει το site σας ταυτότητα.

    Υπάρχει πάντοτε και ο αντίθετος κίνδυνος του να υποδιαιρέσετε κομμάτια τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι χωριστά και να έχετε έτσι πολλούς αδύναμους ιστοτόπους. Τα όρια είναι λεπτά σε τέτοιου είδους αποφάσεις, οπότε είτε αφήστε τον ένστικτό σας να σας καθοδηγήσει είτε συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό σε θέματα SEO.

  2. Σερβίρουμε το ίδιο περιεχόμενο σε όλα τα domains.

    Αυτό είναι εφικτό με τη χρήση των Parked domains στο cPanel. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στον κίνδυνο του διπλού περιεχομένου (double content). Σε αυτήν την περίπτωση αποφασίζουμε ποιο από τα sites είναι το κεντρικό και ποια τα δευτερεύοντα και γίνεται χρήση του cannonical tag, όπου δηλώνεται σε ποιο site βρίσκεται το πρωτογενές περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο η επισκεψιμότητα των επιμέρους domain πιστώνεται στο κεντρικό domain και δεν προκαλείται σύγχυση ως προς τον πραγματικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου καθότι οι μηχανές αναζήτησης γνωρίζουν πλέον από που προέρχεται το πρωτογενές περιεχόμενο.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης