Υποστήριξη
Domains

Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης?

Κάθε domain name έχει έναν δικό του, μοναδικό κωδικό, ο οποίος λέγεται Κωδικός Eξουσιοδότησης. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει συνήθως γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες (παύλα, δίεση, αστερίσκος και άλλα σύμβολα) και χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά κατά τη διαδικασία μεταφοράς ενός domain από έναν καταχωρητή σε έναν άλλο, για λόγους ασφαλείας.

Αρμόδιος να σας γνωστοποιήσει κάθε φορά τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain σας είναι ο τρέχων καταχωρητής του. Αν το domain σας είναι καταχωρημένο στην IP.GR, μπορείτε να πάρετε τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain σας μέσα από το λογαριασμό σας στο site μας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Εάν το domain σας είναι κατοχυρωμένο σε κάποια άλλη εταιρία, θα πρέπει είτε να πάρετε τον κωδικό εξουσιοδότησης μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον που σας παρέχει για τα domains σας (εφόσον παρέχεται), είτε να αιτηθείτε να σας γνωστοποιηθεί ο κωδικός του domain σας.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης