Υποστήριξη
Domains

Κατάληξη domain .ελ
Τρόπος διάθεσης και λειτουργίας της κατάληξης .ελ

Η κατάληξη .ελ αποτελεί τη δεύτερη διαθέσιμη κατάληξη για όνομα χώρου με ελληνικό γεωγραφικό προσδιορισμό και η καταχώρηση της είναι διαθέσιμη από τις 10/7/2018 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Tαχυδρομείων.

Πρώτη φάση διάθεσης του .ελ:

Για τους πρώτους τρεις μήνες από την έναρξη της λειτουργίας καταχώρησης του .ελ, η ΕΕΤΤ έχει ορίσει ένα ειδικό πλαίσιο, με βάση το οποίο καταχωρούνται τα .ελ ονόματα χώρου.

Συγκεκριμένα, τα .ελ domain για το διάστημα αυτό, καταχωρούνται μόνο από τον τρέχων ιδιοκτήτη του αντίστοιχου .gr ή του ομόγραφου του. Ακόμα, η καταχώρηση μπορεί να γίνει μόνο στην πλατφόρμα του καταχωρητή, όπως είναι η IP.GR, στον οποίο έχει δεσμευτεί το αντίστοιχο .gr ή το ομόγραφο του. Επιπλέον μόνο ο τρέχων ιδιοκτήτης ενός .gr domain μπορεί να καταχωρήσει το ομόγραφο .ελ domain για το διάστημα αυτό.

Άλλες ειδικές περιπτώσεις:

  • Αν τα ομόγραφα .gr έχουν διαφορετικό ιδιοκτήτη, τότε κανένας εκ των δύο δεν μπορεί να προχωρήσει στη δέσμευση του αντίστοιχου .ελ μέσα στο διάστημα αυτό.
  • Για τα ονόματα τρίτου επιπέδου, όπως το example.com.gr και του δευτέρου επιπέδου, όπως το example.gr, τα οποία έχουν δεσμευτεί από διαφορετικούς ιδιοκτήτες, τότε μέσα στο τρίμηνο αυτό μόνο ο ιδιοκτήτης του domain δευτέρου επιπέδου μπορεί να αποκτήσει το .ελ ή και το ομόγραφο του.
  • Τέλος στην περίπτωση που το .gr τρίτου επιπέδου είναι ήδη κατοχυρωμένο και το αντίστοιχο δευτέρου επιπέδου είναι ελεύθερο, τότε το .ελ και το ομόγραφο μπορεί να το αποκτήσει ο ιδιοκτήτης του .gr ονόματος τρίτου επίπεδου, που θα υποβάλλει πιο γρήγορα την αίτηση. Δηλαδή αν το example.gr είναι ελεύθερο, τότε το example.ελ μπορεί να το καταχωρήσει ο πιο γρήγορος από τους ιδιοκτήτες των example.com.gr και example.net.gr κλπ.

Δεύτερη φάση διάθεσης του .ελ:

Μετά το πέρας του μεταβατικού τριμήνου, δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί, οπότε η κατοχύρωση ενός .ελ doman διέπεται από τους ίδιους κανόνες όπως και η κατάληξη .gr.
IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης