Υποστήριξη
Domains

Πώς βρίσκω τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain μου?

Αρμόδιος να σας γνωστοποιήσει τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain σας είναι ο εκάστοτε καταχωρητής που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο domain.

Εάν το domain σας έχει κατοχυρωθεί σε κάποια άλλη εταιρία, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον καταχωρητή σας και να ζητήσετε να σας γνωστοποιηθεί ο κωδικός εξουσιοδότησης.

Εάν το domain σας έχει κατοχυρωθεί μέσω της IP.GR, μπορείτε να βρείτε τον κωδικό εξουσιοδότησης μέσα από το λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στο site μας. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο site της IP.GR. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ.
  2. Αφού συνδεθείτε, ακολουθήστε τη διαδρομή:

    Πίνακας ελέγχου > Domains > Τα domain μου

  3. Αφού εντοπίσετε στη λίστα των domains σας το domain του οποίου θέλετε να πάρετε τον κωδικό, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία που αντιστοιχεί σε αυτό.
  4. Στο περιβάλλον της Επεξεργασίας του domain, επιλέξτε Κωδικός εξουσιοδότησης.

    • Εάν πρόκειται για .gr domain μπορείτε είτε να αλλάξετε τον κωδικό σε κάποιον νέο, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, είτε να ζητήσετε να σταλεί ο κωδικός μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής του Μητρώου στο email που έχει δηλωθεί ως email επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη του domain. Στην πρώτη περίπτωση, κατά τη συμπλήρωση του νέου κωδικού, παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προτεινόμενο κωδικό που παράγεται αυτόματα και είναι διαφορετικός κάθε φορά.
    • Εάν το domain σας έχει οποιαδήποτε άλλη κατάληξη, όπως οι .eu, .com, .net, .info ή .biz, μπορείτε να ζητήσετε να σταλεί ο κωδικός μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής του Μητρώου στο email που έχει δηλωθεί ως email επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη του domain.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης