Υποστήριξη
Domains

ICANN - αλλαγές στον κανονισμό για την καταχώρηση

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών domain

Από 01/01/2014, ο ICANN, ο οργανισμός διαχείρισης πολλών καταλήξεων domain αλλάζει την πολιτική του αναφορικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχει οποιοσδήποτε επιθυμεί να καταχωρήσει ένα domain.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του νέου domain θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένα και έγκυρα στοιχεία για το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του, τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας του και τη διεύθυνση email του.


Τι αλλάζει;

Κάθε φορά που κατοχυρώνετε ένα νέο domain, θα ακολουθείτε επιπλέον τα παρακάτω βήματα:

  1. Αφού φτιάξετε το πρόσωπο επαφής (contact) του ιδιοκτήτη του νέου domain και κατοχυρώσετε το domain που σας ενδιαφέρει, θα λάβετε ένα email στη διεύθυνση που δηλώσατε στα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη, με θέμα "IMMEDIATE VERIFICATION required for mydomain.com", όπου mydomain.com θα είναι αντίστοιχα το δικό σας domain, αυτό που μόλις καταχωρήσατε.
  2. Το email θα περιέχει ένα σύνδεσμο (link), στον οποίο θα πρέπει να κάνετε κλικ για να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά. Η επιβεβαίωση αυτή θα πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών.
  3. Σε περίπτωση που δεν γίνει επιβεβαίωση σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο ICANN θα αλλάζει τους name servers του domain σας και θα αντικαθιστά την αρχική σελίδα του site με μια σελίδα οδηγιών για το πως μπορεί να γίνει η επιβεβαίωση των στοιχείων σας και η επαναφορά του site.

Αυτό ήταν όλο! Από τη στιγμή που θα γίνει η επιβεβαίωση, τα στοιχεία του προσώπου που κατοχύρωσε το domain θεωρούνται σωστά και σε επόμενη κατοχύρωση μέσω της IP.GR για το ίδιο πρόσωπο δε θα χρειαστεί καμία άλλη ενέργεια!

Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθείται σε περίπτωση που τροποποιήσετε το όνομα, το επίθετο ή τη διεύθυνση email του ιδιοκτήτη ενός domain.

Σε περίπτωση που γίνει αλλαγή σε κάποιο από τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όνομα
- Επίθετο
- Email

θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Εάν έχετε αλλάξει τη διεύθυνση email, θα λάβετε email με θέμα "IMMEDIATE VERIFICATION required for mydomain.com", όπου "mydomain.com" θα είναι αντίστοιχα το δικό σας domain, στη νέα διεύθυνση για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Εάν έχετε αλλάξει μόνο το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το email για την επιβεβαίωση της αλλαγής θα σταλεί στη διεύθυνση που είχατε χρησιμοποιήσει παλιότερα.
  2. Το email αυτό θα περιέχει ένα σύνδεσμο (link) στον οποίο θα πρέπει να κάνετε κλικ για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Η επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών.
  3. Σε περίπτωση που δε γίνει επιβεβαίωση, ο ICANN θα αλλάζει τους name servers του domain και θα αντικαθιστά την αρχική σελίδα του site με μια σελίδα οδηγιών για το πως μπορεί να γίνει η επιβεβαίωση των στοιχείων σας και η επαναφορά του site.

Μετά από τα βήματα αυτά, κάθε αλλαγή που έχετε κάνει θεωρείται έγκυρη και τα ίδια στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές κατοχυρώσεις μέσω της IP.GR χωρίς να χρειάζεται να γίνει ξανά επιβεβαίωση.

Επιπλέον, όλοι οι ιδιοκτήτες domain names που είναι στην αρμοδιότητα του ICANN, λαμβάνουν κάθε χρόνο ένα email με θέμα "Important Notice Regarding Your Domain Name(s)", το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα για το ή τα domain names σας και να τα διορθώσετε, αν αυτό είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα στοιχεία σας, μπορείτε να παραβλέψετε το μήνυμα αυτό.

Γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω ένα domain σε άλλον καταχωρητή?

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να αποτραπεί η μεταφορά ενός domain name σε άλλον καταχωρητή, όπως για παράδειγμα η μη παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία κατοχύρωσης, ανανέωσης ή μεταφοράς του domain name. Μια άλλη περίπτωση είναι όταν το domain name υπόκειται σε κλείδωμα Αλλαγής Καταχωρητή για 60 ημέρες λόγω κάποιας αλλαγής στο όνομα, την εταιρεία ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου του domain.


Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών domain, μπορείτε να βρείτε εδώ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών domain






IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης